YABANCILARA İKİNCİ EL TAŞIT SATIŞININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

YABANCILARA İKİNCİ EL TAŞIT SATIŞININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

12 Kasım 2019 tarihinde oluşturuldu.
(TEBLİĞ NO: SGM – 2007/2)

 

MADDE 1 – 17/7/2004 tarihli ve 25525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancılara İkinci El Taşıt Satışının Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe (Tebliğ No: SGM-2004/5) başlığı ile birlikte aşağıdaki 5/A maddesi eklenmiştir.

“İkinci el taşıtların geri gelmesi

             MADDE 5/A – Yabancılara satılan ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168 inci maddesinde yer alan hükümlere uygun olarak geri gelen araçlar için gümrük idaresince yeniden trafik şahadetnamesi düzenlenmeksizin ihracat ve geri gelişe ilişkin gümrük beyannamelerinin örnekleri ile yeniden trafiğe tescil işlemi yapılır.”

             MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE3 –Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.