Blog

YABANCILARA İKİNCİ EL TAŞIT SATIŞININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

13 Kasım 2019 tarihinde oluşturuldu.

(TEBLİĞ NO: SGM – 2007/2)   MADDE 1 – 17/7/2004 tarihli ve 25525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancılara İkinci El Taşıt Satışının Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe (Tebliğ No: SGM-2004/5) başlığı ile birlikte aşağıdaki 5/A maddesi eklenmiştir. “İkinci el taşıtların geri gelmesi              MADDE 5/A – Yabancılara satılan ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun […]

Devamını Oku

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK – 5. Bölüm

13 Kasım 2019 tarihinde oluşturuldu.
İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK – 5. Bölüm

BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Noterlerin yükümlülükleri MADDE 21 – (1) Noterler aşağıdaki iş ve işlemlerle yükümlüdür: a) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletme adına tescilli taşıtların satışı ile bu işletme aracılığıyla yapılan ikinci el motorlu kara taşıtı satışlarında, işletmenin yetki belgesine sahip olduğunun doğrulamasını İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi […]

Devamını Oku

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK – 4. Bölüm

13 Kasım 2019 tarihinde oluşturuldu.
İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK – 4. Bölüm

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yapılan Yerler ve Bu Yerlerde Aranan Şartlar İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmelerde aranan şartlar MADDE 18 – (1) İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmelerde aşağıdaki şartlar aranır: a) İmar mevzuatı çerçevesinde belirlenen ticaret alanlarında, çevreye ve trafiğe yük getirmeyen yerlerde ve içinde ikamet […]

Devamını Oku

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK – 3. Bölüm

13 Kasım 2019 tarihinde oluşturuldu.
İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK – 3. Bölüm

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Faaliyetlere İlişkin Yükümlülükler İkinci el motorlu kara taşıtı satışına aracılık ve taşıt teslim belgesi MADDE 12 – (1) Satışa sunulmak üzere ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmeye teslim edilen ikinci el motorlu kara taşıtı için taşıt teslim belgesi düzenlenir. (2) Taşıt teslim belgesi, ikinci el motorlu kara taşıtının adına tescilli olduğu […]

Devamını Oku

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK – 2. Bölüm

13 Kasım 2019 tarihinde oluşturuldu.
İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ  HAKKINDA YÖNETMELİK – 2. Bölüm

İKİNCİ BÖLÜM Yetki, Yeterlilik ve Bilgi Sistemi İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edebilecek kişiler ve yetki belgesi MADDE 5 – (1) İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılır. (2) Yetki belgesi, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü […]

Devamını Oku

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK – 1. Bölüm

13 Kasım 2019 tarihinde oluşturuldu.
İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ  HAKKINDA YÖNETMELİK – 1. Bölüm

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların ikinci el motorlu kara taşıtı alım satım […]

Devamını Oku